ЕС и Европейските институции Ролята на неправителствения сектор Петър Нацев, Парламентарен сътрудник на Илиана Иванова

Здесь вы можете просмотреть и скачать доклад по теме «ЕС и Европейските институции Ролята на неправителствения сектор Петър Нацев, Парламентарен сътрудник на Илиана Иванова», размещенный в категории «Новости», который поможет вам успешно провести свое мероприятие или подготовиться к занятию.

Информация о презентации

ЕС и Европейските институции Ролята на неправителствения сектор Петър Нацев, Парламентарен
Раздел:Новости
Слайдов:30
Слов:510
Символов:3597
Просмотров:54
Скачиваний:0
Загрузка:онлайн
Размер:7.73 MB
Тип:ppt / pptx для PowerPoint/Impress
Теги:#европейск, #разширяван, #през, #европ, #януар, #норвег, #годин, #парламент, #гърци, #португал

Похожие презентации по новостям

Готовые презентации по новостям

Содержание слайда №1 (118 знаков, 15 слов)

ЕС и Европейските институции Ролята на неправителствения сектор Петър Нацев, Парламентарен сътрудник на Илиана Иванова

Содержание слайда №2 (672 знака, 81 слово)

Обединена Европа 1947 Обявен е планът МАРШАЛ за подпомагане съживяването на Европа след Втората световна война Създадена е Организацията за европейско икономическо сътрудничество (ОЕИС) за координация на средствата от плана МАРШАЛ, която през 1961 г. прераства в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) 1947 1 януари: Митническият съюз между Белгия, Холандия и Люксембург (Бенелюкс) влиза в сила 1948 Великобритания и Франция + Бенелюкс подписват Западно-европейския съюз (ЗЕС) за “сътрудничество в областта на културата, икономиката, социалната дейност и колективна самоотбрана” 1949 Създава се Организацията на Северно-атлантическия договор (НАТО)

Содержание слайда №3 (278 знаков, 42 слова)

Създаването на ЕС 9 Май 1950 Френският министър на външните работи Роберт Шуман излиза с Декларация, в която предлага Франция и Германия както и други европейски страни, желаещи да се присъединят към тях да обединят управлението на ресурсите в областта на въглищата и стоманата.

Содержание слайда №4 (42 знака, 6 слов)

Европейско обединение за въглища и стомана

Содержание слайда №5 (17 знаков, 3 слова)

Създаването на ЕС

Содержание слайда №7 (620 знаков, 90 слов)

Първо разширяване Обединеното кралство, Ирландия, Дания и Норвегия През август 1961 г. Обединеното кралство подава молба за членство в Европейската общност и по-късно е последвана от Ирландия, Дания и Норвегия. Първото вето от страна на Франция е през 1963 г. , второто вето следва през ноември 1967 г. (по време на управлението на генерал Де Гол до неговата смърт през 1970 г. ) След продължителни преговори на 22 януари 1972 г. в Брюксел са подписани договори за присъединяване на Дания, Ирландия, Норвегия и ОК. На референдум Норвегия гласува “не”, но другите 3 страни официално стават членки на 1 януари 1973 година.

Содержание слайда №8 (370 знаков, 58 слов)

Второ разширяване Гърция, Португалия и Испания Гърция представи молбата си за членство в ЕО през 1975 г. , а Португалия и Испания - през 1977 г. На 1 януари 1981 г. Гърция става член на ЕО. На 1 януари 1986 г. Испания и Португалия стават членки на ЕО. Въпреки трудностите при това разширяване – сега 22 години по-късно Испания и Португалия са в “твърдото ядро” на Европа

Содержание слайда №9 (173 знака, 25 слов)

Трето разширяване ГДР и ФРГ 1990, април Европейският съвет в Дъблин взима решение за обединението на Германия; 3 октомври 1990 г. Трето разширяване: обединяване на ГДР и ФРГ

Содержание слайда №10 (207 знаков, 26 слов)

Четвърто разширяване Австрия, Швеция и Финландия ( + Норвегия) Преговорите се откриват началото на 1993 година и продължават само 13 месеца. Договорите за присъединяване влизат в сила от 1 януари 1995 година

Содержание слайда №11 (63 знака, 10 слов)

Страни-кандидати за членство в ЕС от Централна и източна Европа

Содержание слайда №12 (55 знаков, 10 слов)

Критерии за членство в ЕС от Централна и източна Европа

Содержание слайда №13 (39 знаков, 5 слов)

Институции на ЕС – Европейски парламент

Содержание слайда №15 (15 знаков, 3 слова)

Депутатите в ЕП

Содержание слайда №16 (54 знака, 7 слов)

Европейски парламент Места на държавите-членки в ЕС 27

Содержание слайда №17 (31 знак, 3 слова)

Европейски парламент Правомощия

Содержание слайда №18 (12 знаков, 3 слова)

Комисии в ЕП

Содержание слайда №19 (34 знака, 4 слова)

Как работи Европейският парламент?

Содержание слайда №20 (12 знаков, 3 слова)

Езиците в ЕП

Содержание слайда №21 (442 знака, 71 слово)

Знаете ли, че: В Европейския съюз се говори на 23 официални езика Европейския данъкоплатец плаща по повече от 3 Евро на година за превод на документацията на ЕС на 23те официални езика Обединяването на ГДР и ГФР струва повече от 1 000 милиарда марки. Люксембург има два пъти по-висок БВП на глава от населението от Гърция; Населението на ЕС с петото разширяване се увеличава с 30% (~492 млн. души), площта се увеличава с 25%, а БВП само с 4%.

Содержание слайда №23 (30 знаков, 6 слов)

Институции на ЕС – Съвет на ЕС

Содержание слайда №25 (104 знака, 15 слов)

Институцията “Съвет” в Европа Съвет на ЕС Ниво министри (заседава в различен състав) Законодателен орган

Содержание слайда №26 (37 знаков, 5 слов)

Институции на ЕС – Европейска комисия

Содержание слайда №28 (61 знак, 8 слов)

Законодателна власт Процедура на съвместно вземане на решение

Содержание слайда №30 (111 знаков, 11 слов)

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО Контакти: Петър Нацев +32 228 47 194 +32 477 913 922 petar. natsev@europarl. europa. eu