Проект «Забруднення оболонок Землі та їх наслідки для існування нашої країни»

Мета проекту:
- Навчальна - формувати знання про природу України; дати уявлення про вплив практичної діяльності людини на стан географічної оболонки; оцінку екологічного стану й запропонувати заходи щодо її поліпшення;
- Розвивальна - розвивати образну пам'ять, мову, вміння складати проекти газет екологічної спрямованості;
- Виховна - виховувати почуття хазяїна своєї землі, любов і дбайливе ставлення до природи, моделювання позитивного погляду ы поведінки.

Тип проекту: пізнавальний з елементами творчості.
Методи: частково-пошуковий, рольова гра.
За кількістю учасників: груповий (середні групи)
За тривалістю: короткостроковий дія проекту розрахована на1-2 тиждень – 3-4 уроки.
Обладнання: статті зі ЗМІ, інформація з сайтів Інтернету, фотографії довкілля, кольорові олівці, маркери, клей, ножиці, ватман формату А2 або А1

Під час вивчення теми «Геоекологічна ситуація в Україні» дати учням випереджальне домашнє завдання – знайти та принести на урок статті з газет, журналів, новин Інтернету, що стосуються забруднення довкілля на території України.

На наступному уроці провести перший етап методу проектів - мотиваційно-орієнтовний.

Людина й природа… Чому ми все частіше відокремлюємо ці два поняття одне від одного, а іноді навіть протиставляємо їх? Людина - частина природи. Але гармонія взаємин між людиною і природою порушилася, і це може призвести до катастрофічних наслідків. Людство наближається до межі промислового розвитку. Якщо ріст чисельності населення не припиниться, а споживання ресурсів і викиди забруднення збільшуватися тими ж темпами, то у найближчі 100 років неминуча катастрофа. Почнуться масовий голод і епідемії, скоротиться виробництво енергії, занепаде промислове виробництво. Але цього може й не статися, все залежить від людства взагалі й від кожного з нас зокрема.

Клас поділяється на групи «Атмосфера», «Літосфера», «Гідросфера», «Біосфера» , залежно від того на яку тему учень знайшов матеріал, статті із ЗМІ.

Завданням для кожної групи є наступні питання:
1. Вплив людини на оболонку під час господарської діяльності.
2. Що є джерелом впливу та його наслідки:
3. Шляхи запобігання шкідливого впливу та заходи щодо покращення ситуації, що склалася.
Учні опрацьовують матеріал, що зібраний групою, систематизують та аналізують матеріал. Планують роботу групи, що до збору матеріалу, якого не_вистачає.

Другий етап – конструктивний, що включає безпосереднє здійснення проекту:
Відбувається у вигляді домашнього завдання та самостійної роботи групи.

Третій етап – презентаційний. Проводиться на наступному уроці.
Рольова гра.
Кожна група – це редакція однієї з газет. У кожній редакції є ряд посад (головний редактор, відповідальний за випуск, журналісти, фотокореспонденти тощо). Задача кожної редакції – «підготувати макет спеціального випуску газети, присвяченого екологічним проблемам України. У ході роботи необхідно підібрати назву випуску, список і короткий зміст статей, повідомлень. Накидати оригінал-макет газети. Використовуючи метод колажу та аплікації з статей, що назбирала група під другого етапу. Макет повинен закінчуватися підсумками – заходами щодо поліпшення екологічної ситуації

Четвертий етап - - експертиза проекту
Природно, газети конкурують між собою, і задача кожної редакції – зробити свою газету кращою, яскравішою, цікавішою за інші.

П’ятий етап – оцінювально-рефлексивний.
Його мета – самооцінка учнів своєї діяльності.

Лист самооцінки учня під час роботи в групі. Оцініть себе з кожного питання по двобальній шкалою. 1. Ви брали активну участь у роботі групи - 2. Ви вносили вдалі пропозиції, які врахувала група - 3. Ви надавали допомогу іншим членам групи, заохочували їх до роботи - 4. Ви запропонували повністю нову ідею, яка сподобалася іншим - 5. Ви вміло узагальнювали ідеї інших і впливали на ефективність роботи групи - 6. Ви доповідали перед усіма учнями про результати групової роботи - Всього балів –

Критерії оцінювання проекту:
• Значущість і актуальність висунутих проблем;
• Коректність використаних методів дослідження і методів обробки одержуваних результатів;
• Активність учасників проекту відповідно до їх індивідуальних можливостей;
• Характер відносин і взаємодопомоги учасників проекту;
• Глибина проникнення в проблему, використання знань з інших областей;
• Уміння аргументувати свої висновки, відповідати на запитання опонентів, лаконічність і аргументованість відповідей членів групи;
• Естетика оформлення результатів виконаного проекту.