ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
завідувача кабінету хімії №___

1. Відповідальність, обов'язки та права посадових осіб

1.1. Відповідно до Закону У країни «Про охорону праці» і Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах керівник навчального закладу:
• відповідає за створення безпечних умов праці в кабінеті (лабораторії) хімії;
• організовує навчання педагогічних працівників з питань безпеки життєдіяльності з наступною перевіркою знань відповідно до чинних нормативних актів;
• організовує роботу з розроблення інструкцій з безпеки для кабінету (лабораторії) хімії, а також їх періодичний перегляд один раз на три роки.
1.2. Завідувач кабінету (лабораторії) хімії;
• несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робо¬чих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо;
• забороняє використання обладнання, що не передбачено Типовими переліками;
• здійснює навчання та Інструктаж учнів і вихованців а охорона праці під час робіт, що передбачені навчальними програмами.
1.3. Вчитель хімії:
• відповідає за безпечне проведення навчально-виховиого процесу, проводить інструктаж учнів на початку навчального року з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять, а під час проведення позакласних і позашкільних заходів — з обов'язковою реєстрацією в журналі встановленої форми відповідно до Положення про організацію та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах;
• несе особисту відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу;
• повідомляє керівника навчального закладу про кожний нещасний випадок, організовує надання першої допомоги потерпілому, а за необхідності - спеціалізованої медичної допомоги;
• організовує евакуацію учнів із приміщення у разі пожежі та під час інших аварійних ситуацій.
1.4. Щоразу перед проведенням експерименту вчитель повинен проінструктувати учнів про заходи безпеки під час проведення даного досліду, докладно розповісти про властивості хімічних речовин, що будуть використані, пояснити причини, що призводять до нещасних випадків, і засоби щодо їх запобігання.
1.5. Лаборант, який працює під керівництвом завідувача кабінету (вчителя хімії), стежить за дотриманням учнями правил техніки безпеки і гігієни праці, відповідає за:
• зберігання та експлуатацію обладнання, підготовку його до лабораторних і практичних робіт, демонстраційних дослідів;
• профілактичне обслуговування (видалення вологи, витирання пилу тощо) хімічного посуду, приладів та апаратури, пристроїв 1 приладдя;
• наявність засобів надання першої допомоги і протипожежного інвентарю.
1.6. Завідувач кабінету, учителі хімії, керівники гуртків один раз на три роки проходять навчання на курсах підвищення квалі¬фікації з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією:
1.7. Відповідальність за стан електрообладнання, вентиляції, водопровідної і каналізаційної мереж сантехнічних споруд у кабінеті хімії несуть особи, призначені наказом керівника навчального закладу.
1.8. Вкосити будь-які зміни, знімати або заміняти окремі елементи комунікацій (вмикати додаткові електроприлади тощо) можна тільки з дозволу особи, зазначеної в пункті 1.7.